Vadare
Fjällpipare
Tofsvipa
Svartsnäppa
Skärfläcka
StorspovX

Mindre strandpipare
Kustsnäppa
Kärrsnäppa
Brushane