Tättingar
Strömstare
Varfågel
Skäggmes
Buskskvätta
Tofsmes
Stenknäck
Blåhake
Hämpling